Skyssbåt

Type text heredddd

We offer services in a wide range of areas

Slep

Med base i Kristiansund, er størsteparten av våre aktiviteter konsentrert på vestkysten i Norge. Men vi har også utført vellykkede slep i områder som: Middelhavet, Storbritannia, Island, Østersjøen og Svalbard.

Nøkkelen til et sikkert utført slep, er et erfarent mannskap på en godt utstyrt slepebåt. Alle våre slepebåter har svært gode slepe wincher samt doble maskin/propell systemer, hvilket betyr at vi alltid har en maskin/propell i beredskap, skulle den ene svikte. 

Buksering

Siden 1980 har vi vært leverandør av taubåt tjenester til Hydro Aluminium på Sunndalsøra. Cirka 4000 taubåtbevegelser på denne plassen alene, garanterer våre mannskaper sine ferdigheter når det gjelder manøvrering til og fra kai.

Ikon - døgnåpen

Kristiansund Taubåtservice AS har 24 timers beredskap: 71 67 95 30

Berging

Kristiansund Taubåtservice AS har utført en rekke kvalifiserte berginger av grunnstøtte fartøy, fartøy uten fremdrift, samt skip som tar inn vann. Våre slepebåter er i tillegg til det vanlige slepeutstyret, også utstyrt med bergingmateriell som portable pumper, tetningsutstyr samt oljelenser.

Med vår lekterflåte kan vi også tilby nødlossing, heving av fartøy samt vrakfjerning.

Kristiansund Taubåtservice AS har 24 timers beredskap:
71 67 95 30

Lekteroperasjoner

Kristiansund Taubåtservice AS opererer lektere i størrelsen 30m - 60m. Flåten består av ordinære flat top flåter, samt en spesial-lekter med hydraulisk kjørerampe, generatorer og annet utstyr.

Lekterne kan leies ut for kortere og lengre perioder, og de kan kombineres med våre taubåter til en rekke forskjellige transportoppdrag.

Skyssbåt

Vi kan tilby taxi båt og skyssbåttjenester. Med vår Targa 28 kan vi tilby personell transport og mindre vareleveranser på hele Nordmøre.