QA / HSE

Med sikkerhet i fokus

Kvalitetssikring / Helse, miljø & sikkerhet

Maritime operasjoner langs Norskekysten, setter store krav til utstyr, mannskap og administrasjon.

Kristiansund Taubåtservice AS leverer kvalitet i alle ledd, slik at oppdrag og tjenester utføres med høy grad av sikkerhet, samtidig som tidstap blir holdt til et minimum.

Alle oppdrag blir utført med et sterkt fokus på sikkerhet. Våre mannskaper har lang erfaring og stor kompetanse innen sjøtransport. 
I år 2000 ble det innført et kvalitet- og sikkerhetssystem basert på ISM-koden, hvor vi kan dokumentere gode resultater.

Siden 2008 har Kristiansund Taubåtservice AS vært kvalifisert i Achilles JQS, som er et felles kvalifiseringssystem, for leverandører til oljeindustrien i Danmark og Norge.

Når det gjelder miljømessige hensyn, så har vårt selskap innført prosedyrer for å minimere skadelige utslipp til miljøet. Som den første slepebåten i Norge, ble vårt nyeste fartøy "Waterchief" tilkjent "Clean ship" notasjon fra Bureau Veritas klasse selskap. Kristiansund Taubåtservice AS er også tilsluttet næringslivets miljøavtale for reduksjon av NoX utslipp. Alt avfall som genereres om bord i våre fartøyer, blir levert til godkjente mottak på land.

Hvis vi lager et miljøregnskap, og legger til effekten av utførte bergingsoperasjoner med stort oljeutslipp potensiale, så kan vi med stolthet hevde følgende:

Kristiansund Taubåtservice AS gir et positivt bidrag til miljøet